Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Luchtbuksmarkt.nl

 1. Inleiding Luchtbuksmarkt.nl, gevestigd op Netwerk 77, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63925346 , BTW-nummer NL855455858B01, is een webwinkel gespecialiseerd in de verkoop van luchtbuksaccessoires.

 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Luchtbuksmarkt.nl. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant deze algemene voorwaarden.

 3. Aanbiedingen en overeenkomsten Alle aanbiedingen op Luchtbuksmarkt.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Luchtbuksmarkt.nl.

 4. Prijzen en Betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling kan worden gedaan met de op de website aangeboden betaalmethoden.

 5. Levering Luchtbuksmarkt.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De plaats van levering is het adres dat de klant aan Luchtbuksmarkt.nl heeft doorgegeven.

 6. Herroepingsrecht De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.

 7. Garantie en Conformiteit Luchtbuksmarkt.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 8. Klachtenregeling Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Luchtbuksmarkt.nl nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 9. Persoonsgegevens Luchtbuksmarkt.nl verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met het op de website gepubliceerde privacybeleid.

 10. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Luchtbuksmarkt.nl en de volledige inhoud beschikbaar op de website zijn volledig eigendom van Luchtbuksmarkt.nl.

 11. Toepasselijk recht Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Luchtbuksmarkt.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Schuiven naar boven